Nanosatèl·lit català Enxaneta

Fa un any de la posada en orbita del nanosatèl·lit català Enxaneta i fa pocs mesos es va instalar el primer receptor/emisor de dades amb el nanosatèl·lit a l’estació meteorologica de les nostres vinyes per l’estudi del comportament del sol amb el canvi climatic. 
Aquest satèl·lit permet una millor connectivitat de moltes zones de Catalunya i una millora per la xarxa científica de dades.
És un plaer per nosaltres col·laborar en tot aquest procés de millora del nostre país.